Menu

Snježana Pavićević - Perspecctives


23.7.2021.


Album „Perspecctives" nastao je iz želje i potrebe da na našem muzičkom tržištu predstavimo pikolo flautu - mali instument koji još uvek nema mesto koje zaslužuje u našoj pa ni u regionalnoj koncertnoj praksi. 


Ovim izdanjem, pokrenuli smo interesovanje naših kompozitora, koji su prepoznali izuzetne izražajne mogućnosti pikolo flaute kao solističkog instrumenta, pa su tako u poslednjih par godina nastala prva dela u istoriji muzike kod nas posvećena pikolo flauti. Izuzetak je Konjovićeva Satirova svirala, prvobitno napisana za solo flautu, koju je pikolo flautistkinja Snježana Pavićević aranžirala za pikolo flautu verujući da zvuk i izražajnost ovog instrumenta mogu još vernije da prikažu karakter dela.


U saradnji sa Marijom Vasić (pikolo flauta) i Vanjom Šćepanović (klavir), Snježana nam na svom drugom albumu donosi  sedam kompozicija domaćih i regionalnih kompozitora pisanih za solo pikolo kao i za pikolo i klavir.


U izdanju Metropolis Music, album je objavljen na kompakt disku kao i na svim većim digitalnim platformama.

Spisak kompozicija:

1. Petar Konjović / Satirova svirala
2. Ivan Brkljačić / Zvrk
Ivan Božičević / Ibis
3. I Vivace
4. II Calmo, fluente
5. III Feroce
6. Jovana Stefanović / Just The Two Of Us
7. Dragana Jovanović / Ica, ica pikolica
8. Ivan Jevtić / Sherzo Dramatico
9. David Mastikosa / Drekavac

CD izdanje albuma "Perscpecctives" možete kupiti OVDE.
Slušajte album na svim većim digitalnim platformama - bfan.link/perspecctives