Menu
Ljiljana Čanić - glavni i odgovorni urednik

Ljiljana Čanić - glavni i odgovorni urednik

Deo je upravljačkog tima Metropolis Music Company od 2014. godine. Urednik je Metropolis etikete, a muzički koncept kompanije nadogradila je pokretanjem koncertnih aktivnosti u Muzičkoj kući Metropolis. 

Ljiljana Čanić diplomirala je na Akademiji muzičke umetnosti u Novom  Sadu (master) u klasi prof. Dejana Mihajlovića. Za vreme i nakon studija, usavršavala se na majstorskim kursevima E. Čugajeve (Ohrid), Marine Jašvili (Novi Sad), E. Grač (Hrvatska) i mnogim drugim. Trenutno je na doktorskim studijama  na Fakultetu za kulturu i medije. 

U poslednjih 17 godina bavi se kamernim muziciranjem i  pedagoškim radom kao profesor violine u muzičkoj školi. Zahvaljujući dugogodišnjem pedagoškom iskustvu, sa velikim uspehom prepoznaje  talentovane autore i izvođače koji dobijaju mogućnost da kroz saradnju sa Metropolisom objave svoje stvaralaštvo. 

Bavi se i proučavanjem srpskog muzičkog nasleđa (stare i savremene srpske muzike), kao i samim fenomenom muzike – njenim uticajem na ljudski um.